Friday, February 18, 2011

पाल के किनारे

पाल               =ചിറ
पोटली            =ചെറിയ തുണി ഭാണ്ഡം ..( സ്ക്കൂളിലേക് ടിഫ്ഫിന്‍ തുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞു ഭക്ഷണ പാത്രം
                        കൊണ്ട് പോകുന്ന മാതിരി തുണിയില്‍ പൊതിഞ്ഞു ചപ്പാത്തി കൊണ്ട് പോകുന്ന രീതി )
                       
  

    

हिंदी सप्ताह


Thursday, February 10, 2011

सिपाही की माँ

तिरिया के चरित्तर =ഭാരതാവിനെ കബളിപ്പിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ സ്വഭാവം 
रांड                      =  മോശമായ സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീ ( വേശ്യ )
मुटियार               =  മുട്ടും കാലും ഉറച്ച  ( വയസരിയിച്ച )
दलदल                 =   ചതുപ്പ് നിലം
सांडनी                 =   പോക്കിരി പെണ്ണ്  ( അടക്കവും ഒതുക്കവും ഇല്ലാതെ അവിടെയും ഇവിടെയും കയറി 
                                ഇറങ്ങി തിന്നു നടക്കുന്ന പെണ്‍ ഒട്ടകത്തെ പോലെ സ്വഭാവം ഉള്ള അലവലാതി പെണ്ണ് )

मेमना

गाव ढाबा = ഗ്രാമതിന് അറ്റത് (at the end of the village)


पाँव तले दबी गर्दन

अस्नानपूजा=കുളിയും തേവാരവും 

Wednesday, February 9, 2011

जुआन

जुआन        =     john
                       ഫിലിപ്പിനികളുടെ    സാധാരണ ഭക്ഷണം केंकड़ा है ...
                        समुद्र फिलिप्पैंस के पास में .है ..केंकड़ा सुलभ है ..केंकड़ा - सूप में  नमक डालकर पीना
                       उनका प्रिय पानीय  है |
अकल्मन्द  =   बुद्धिमान   

Monday, February 7, 2011

इकाई - 4 -- जल जीवन है .. गतिविधि - 3 -- page number : 106


गतिविधि - 3 -- page number : 106

पानी दिखाना                            =      കന്ന് കാലി ക്ക്  पानी
                                                      കാണിച്ചുകൊടുക്കുക,
                                                     ( ആവശ്യത്തിനു पानी  ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ )
पानी के मोल नहीं मिलना          =      വെറുതെ കിട്ടുന്ന വസ്തുവല്ല
पानी लग जाना                        =      വളരെ ഇഷ്ടമാവുക
पानी पी-पीकर कोसना              =      വളരെ അധികം ശകാരിക്കുക
पानी उतारना                           =      നാണം കെടുത്തുക
पानी फेरना                             =      നശിപ്പിക്കുക
पानी में होना                           =      കഷ്ട്ടതിലാകുക
घड़ों पानी पड़ना                      =      വളരെ അധികം ലജ്ജിതനകുക
                                                     (ചെരിപ്പെരു, ചീമുട്ട ഏറു കൊള്ളുക)
बे पानी हो जाना                     =       അന്തസ്സ് നഷ്ട്ടപ്പെടുക
पानी उतर जाना                     =       അഭിമാനം നഷ്ട്ടപെടുക
पीतल पर सोने-चांदी का पानी    =       വളരെ അധികം അമുല്യമായ വസ്തു

Saturday, January 29, 2011

टंटे पानी की मशीन (कविता)


1 ) गुड की डालियां   =   ശര്കര യുടെ ചെറ്യ കഷണം
 (In North India sugar-cane - गन्ना- is a common cultivation . people   make गुड at their home . When travellers come and ask drinking water people usually give पानी के साथ गुड की डालियां  as a sign of hospitality.)
2) फूल - कांस के लोट्टे    =   അലങ്കരിച്ച കപ്പുകള്‍  (कांस ഒരു തരം പുല്ലാണ് - shown below)
बिकाऊ == വില്പനച്ചരക്ക്
ऐसा था मेरा बचपन


शीशम का पेड़  ഇത് വീട്ടി മരമല്ല . Rose wood given in text book's परिशिष्ट is गलत . शीशम का पेड़ is ഇരുമുള്ള് മരം . വീട്ടി മരമാണ് Rose wood . 

Friday, January 28, 2011

जंगल के नज़ारे

 Lantana लेंटाना  =  അരിപൂ , കൊങ്ങിണി പൂ , പൂച്ചെടി പൂ , ഇട്ടമക്കി പൂ
Tuesday, January 25, 2011

हमारे गाव की आखिरी बारिश (कविता)

किनारे बसे        =       തീരത്ത് സ്ത്തിചെയ്യുന്ന  
नर्मदा माई         =        മദര്‍ നര്‍മദ (narmadha river)
पीली पत्ति           =       മഞ്ഞ light   

अमिया             =        കണ്ണിമാങ്ങാ, 
मीठीगोलियां      =        മിoായി (chocolate, sweets)
समोत्ति माई       =       samotthi മുത്തശി

मेरा सब कुछ अप्रिय उनकी नज़र में (कविता )

मेरा सब कुछ अप्रिय उनकी नज़र में (कविता )
This kavitha is about Santhalis an Adivaasi tribes found mainly in Bihar's Bhagalpur District


Search in  internet for SANTHAL and mahua tree and chironji tree for.....


वन के फूल और फल संथाल लोग collect from forest (in last stanza of the poem)

CHIRONJI TREE - जंगल के फल SANTHALIS COLLECT

CHIRONJI TREE - जंगल के फल SANTHALIS COLLECT

CHIRONJI NUT ( जंगल के फल SANTHALIS COLLECT)

CHIRONJI NUT ( जंगल के फल SANTHALIS COLLECT)

THIS जंगल के फल in PAYASAM (USE OF CHIRONJI NUT)

THIS जंगल के फल in PAYASAM (USE OF CHIRONJI NUT)